Ulf Norberg

är född 1977 i Prästmon, Ångermanland. Han kom in på kantorsutbild-

ningen i Mellansel som sextonåring. Thomas Wahlblom och Håkan Dahlén 

var hans orgellärare där. 1999-2001 studerade han för Torvald Torén och 

Anders Bondeman på orgelsolistubildningen vid Kungliga Musikhögskolan 

i Stockholm. Ulf fick sin organisttjänst i Hedvig Eleonora kyrka på  Öster-

malm i Stockholm  maj 2007.

 

Stefan Forsberg, Stockholms konserthuschef, meddelade den 15 april 2013,

vid en presskonferens i konserthuset att Ulf Norberg valts till Stockholms

nye konserthusorganist och medlem av Kungliga filharmonin!

 

Tillbaka